Privacy

Privacyverklaring voor cliënten van de eenmanszaak Reiki bij C, gevestigd in Wolphaartsdijk. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82325936.

Algemeen

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring wil ik graag nadere toelichting geven over hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten.

Lees daarom deze privacyverklaring goed door, dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via: info@reikibijc.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de “ik-vorm”. Waar “ik” of “mijn” staat wordt de eenmanszaak Reiki bij C bedoeld.

Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, gebruik ik en voor welk doel?

Algemene doelstelling verwerking gegevens

Als je je akkoord hiervoor hebt gegeven en jij mij jouw naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een nieuwsbrief van Reiki bij C. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Voor het beheer en verzenden van de nieuwsbrieven gebruik ik Mailchimp. Ik kan zien wie mijn nieuwsbrieven lezen, hoe vaak, wie zich aan- en afmeld etc. Deze gegevens gebruik ik om mijn nieuwsbrieven beter af te stemmen op jullie wensen.

Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.reikibijc.nl worden geen algemene web statistieken bijgehouden door mijn hostingprovider. Ik kan niet zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt. Mijn website maakt geen gebruik van cookies.

Aanbieden van diensten

Ik gebruik jouw NAW gegevens en/of e-mailadres om contact op te nemen tijdens een traject en je te informeren over (nieuwe) diensten.

Overige doeleinden

Ik gebruik jouw NAW gegevens en/of e=mailadres voor het versturen van facturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Geboorte data gebruik ik voor het uniek maken van het databestand in combinatie met je naam.

Ik gebruik je telefoonnummer om contact op te nemen telefonisch of via WhatsApp tijdens een traject.

Ik zal (soms) ook vragen naar medicatie en lichamelijke “gebreken”. De behandeling kan namelijk effect hebben op uw lichamelijke toestand.

Derden

Ik ben, tenzij ik een wettelijke plicht tot bekendmaking ontvang, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jou als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Wanneer je cliënt bent van Reiki bij C heeft mijn boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en te contrôleren. Het betreft alleen de NAW gegevens en factuur- en betaalgegevens.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Beveiliging gegevens

Ik zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Bij verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van één of meerdere verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt.

Als verwerkingsverantwoordelijk blijf ik verantwoordelijk.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag je ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur mij dan een mail naar info@reikibijc.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij, uiterlijk binnen 4 weken. Ik controleer, uiteraard, wel eerst of het verzoek van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van mij door een bericht per e-mail.